Verklaring betreffende het portretrecht

Door zich akkoord te verklaren met deze verklaring betreffende zijn/haar/hun portretrecht verleent het (toekomstige) lid aan Firma Vink vzw het recht om:

  •  foto-, video- en ander beeldmateriaal te nemen van repetities en andere voorbereidende werkzaamheden in het kader van één van de projecten van Firma Vink of haar algemene werking, alsook van openbare voorstellingen, waarop het lid duidelijk zichtbaar en herkenbaar is;
  • dit beeldmateriaal te gebruiken en te verspreiden via haar eigen interne en externe communicatiekanalen zoals e-mail, sociale media (Facebook en Instagram), de website www.firmavink.be en gedrukte media, zoals posters en flyers, alsook via kanalen van derden ter promotie van haar werking en projecten, zoals (online) ticketverkoopsystemen, reclameschermen in cultuurcentra, evenementendatabanken zoals www.uitinvlaanderen.be, gedrukt reclamewerk zoals programmaboekjes van cultuurcentra en publiciteit in tijdschriften, en sociale media (Facebook, Instagram enz.).

Het lid behoudt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het lid kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar de Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) op het volgende e-mailadres: info@firmavink.be. Firma Vink zal het verzoek afhandelen overeenkomstig toepasselijke huidige en toekomstige nationale en internationale wetgeving hieromtrent.

De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het gebruik van het beeldmateriaal dat op basis van de toestemming van het lid genomen en/of verspreid werd vóór de intrekking ervan.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven