Lidmaatschap OPENDOEK vzw

Lidmaatschap

Leden van Firma Vink worden automatisch ingeschreven bij OPENDOEK vzw, de belangenvereniging voor amateurtheater in Vlaanderen. Je lidmaatschap start jaarlijks op 1 september en wordt door Firma Vink verlengd zolang je toegetreden of effectief lid bent van onze vereniging.

Aan het OPENDOEK-lidmaatschap zijn volgende voordelen verbonden:

  • recht op informatie en advies
  • individuele verzekering (zie hieronder)
  • toegang tot de Theaterbib van OPENDOEK vzw
  • voordeeltarief voor vormingen en cursussen
  • coaching en talentontwikkeling
  • OPENDOEK-magazine
  • vieringen
  • nationale en internationale speelkansen
  • korting bij voorstellingen van een aantal verenigingen en CC’s.

Het lidgeld voor OPENDOEK vzw zit verrekend in je jaarlijkse lidgeld voor Firma Vink.

Meer info: www.opendoek.be.

Individuele verzekering

Door je lidmaatschap bij OPENDOEK vzw ben je individueel verzekerd wanneer er iets misloopt bij een van onze activiteiten.

De individuele verzekering dekt de volgende gevallen:

 

1. Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Stoffelijke of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden door een aanwijsbare fout van een lid is gedekt.

Specifieke schadevorderingen zijn dezelfde voor een aangesloten lid als voor een aangesloten groep. Merk op dat leden onderling derden zijn van elkaar, met uitzondering van familieleden. Schade aan persoonlijke bezittingen die een lid zelf gebruikt tijdens een activiteit is niet gedekt (principe BA – eigen schade is steeds uitgesloten).

 

2. Rechtsbijstand

De verzekering behartigt de belangen van het verzekerde lid, betaalt kosten en erelonen om gelede schade terug te vorderen en/of neemt de verdediging van verzekerde leden op zich wanneer er een strafrechtelijke vervolging ontstaat. Contractuele geschillen (bv. de discussie over de huurprijs van door een lid gehuurd materiaal) zijn niet verzekerd.

 

3. Lichamelijke ongevallen

De definitie van een ongeval is: “een plotse en onverwachte gebeurtenis met een uitwendige (externe) oorzaak”. De verzekering voorziet een vergoeding in geval van overlijden en blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Eveneens worden de kosten van de geneeskundige verzorging als de aanverwante kosten vergoed. Een reeds bestaande ziekte, zelfdoding of poging tot, opzettelijke lichamelijke schade toebrengen, evenals zware fouten van de getroffen persoon zelf (zoals dronkenschap en plegen van geweld) zijn evenwel uitgesloten.

Meer info: www.opendoek.be.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven