Algemene voorwaarden

1. De verkoper

Feitelijke vereniging Firma Vink, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Guido Gezellelaan 107.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@firmavink.be.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Webshop Firma Vink en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing en Firma Vink behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Firma Vink erkend.

We garanderen je dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

3. Aanbod, beschrijvingen en foto’s op Webshop Firma Vink

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld hoeveelheid, beschikbaarheid leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Firma Vink is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Firma Vink is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Firma Vink.

Firma Vink is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. In het geval van vooraf beschreven situatie heb je als klant de mogelijkheid niet akkoord te gaan en kan je de bestelling kosteloos annuleren en/of de terugbetaling te vragen.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op de Firma Vink Webshop zijn in euro, exclusief transportkosten.

Firma Vink behoudt zich het recht de prijzen te allen tijde aan te passen of te corrigeren. Firma Vink is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na de bestelling.

5. Transportkosten

Wij rekenen geen transportkosten aan indien het leveringsadres zich op een redelijke afstand van het bestigingsadres van Firma Vink bevindt. Indien dit niet van toepassing is, kunnen transportkosten aangerekend worden. Transportkosten van pakjes binnen België zullen ongeveer 5 euro bedragen. Ingeval transportkosten aangerekend worden, zal je hierover apart gecontacteerd worden door onze klantendienst. Wij leveren niet buiten België, tenzij vooraf overeengekomen.

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling heeft bevestigd en verstuurd, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op basis van deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog in orde moet brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Firma Vink op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden: via online betaling op deze site met Bancontact.

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat Firma Vink de betaling ontvangen heeft. In het kader van de regels van verkoop op afstand zal Firma Vink bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is), er om andere redenen vertraging is of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, dan ontvang je binnen de 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Enveloppen worden verstuurd met de gewone post. Indien het pakje niet geleverd kan worden door Firma Vink zelf, dan wordt het pakje verzonden via bpost of GLS binnen België. Firma Vink is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De consument van de Firma Vink Webshop heeft het recht aan Firma Vink mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Bij retour wordt de aankoop van het product terugbetaald binnen de 14 dagen. Je wordt op de hoogte gesteld dat de kosten voor terugzendingen van het product te uwen lasten zijn.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (zie artikel 12) via info@firmavink.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering op hun kosten terugbezorgen aan Firma Vink, Guido Gezellelaan 107, 2870 Puurs-Sint-Amands.

Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstraat verkerend. Indien je de producten gebruikt of op enige wijze beschadigd hebt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Firma Vink er zorg voor dat binnen de 30 dagen na goede ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag aan jou wordt terugbetaald. Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou.

10. Garantie

Alle verkochte artikelen vallen onder de Belgische garantiewetgeving.

11. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na de levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

12. Klantendienst van Webshop Firma Vink

De klantendienst van de Firma Vink webshop is bereikbaar via e-mail op info@firmavink.be.

13. Bewijs

Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. via e-mail) als bewijsmiddel.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven